Wydawnictwa książkowe

ksiazki_zbior

Lubartów i Ziemia Lubartowska

Ukazało się 20 tomów, pierwsze cztery w formie zeszytowej (1956, 1958, 1959, 1961) – nakład z lat 1956 i 1958 został wyczerpany.

Kolejne tomy już w formie książkowej (1964, 1972, 1975, 1983, 1986, 1990, 1993, 1996, 2000, 2003, 2006, 2010, 2013, 2016, 2020). Z lat 1972, 1975 i 1980 – nakład wyczerpany.

Pozostałe można uzupełnić do swoich zbiorów w siedzibie LTR w godz. 8°° – 15°° – w cenie 5 i 10 zł.

Jedyne takie miejsce na ziemi

Zbiór wierszy o Lubartowie

Wydany w 2004 roku – nakład wyczerpany.

Mój Lubartów

Mirosław Derecki

Wydana w 2008 roku – nakład wyczerpany.

Legendy lubartowskie

Andrzeja Monastyrski

Wydana w 2015 roku – nakład wznowiony w 2019 r.
Do nabycia w siedzibie LTR w cenie 10 zł.

Okładka książki Gawędy o przeszłości Lubartowa

Gawędy o przeszłości Lubartowa
W czasach Książąt Sanguszków

Do nabycia w siedzibie LTR w cenie 10 zł.

 
 

 

 

Medale pamiątkowe

1. Piotr Firlej (awers), Pałac Sanguszków (rewers)

Projekt artysta- Plastyk Sławomir Wydro z Warszawy – wydany w 1985 r. (w brązie) z okazji 30-lecia LTR.

2. Paweł Karol Sanguszko (awers), Kościół św. Anny (rewers)

Projekt artysta-plastyk Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska z Warszawy – wydany w 1992 r. na 450-lecie Lubartowa 1543–1993 (brąz i oksydowany).

3. Barbara z Duninów Sanguszkowa (awers), najstarszy zachowany w fotografii fragment miasta (rewers)

Projekt artysta-plastyk Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska z Warszawy – wydany w 2003 r. na 460-lecie Lubartowa (brąz i oksydowany).

4. Bł. o. Honorat Koźmiński (awers), Kościół oo. Kapucynów (rewers)

Projekt artysta-plastyk Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska z Warszawy – wydany w 2003 r. na 460-lecie Lubartowa (brąz i oksydowany).

5. Wanda Śliwina (awers), budynek Muzeum Ziemi Lubartowskiej i siedziba LTR (rewers)

Wydany z okazji 100-lecia Regionalizmu Ziemi Lubartowskiej 1917–2017 (w brązie).
Projekt artysta-plastyk Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska z Warszawy.

Wszystkie medale bite w Mennicy Państwowej w Warszawie. Do nabycia w siedzibie LTR w cenie 30 zł.