Cele

To co społecznie użyteczne, polskie, szlachetne i piękne, pragniemy wydobyć z przeszłości, tworzyć dziś i rozwijać jutro dla dobra miasta, regionu i kraju.

Działania LTR:

• wydawanie: cyklicznej publikacji ,,Lubartów i Ziemia  Lubartowska”, tomików poezji, esejów, legend oraz medali pamiątkowych

• współorganizowanie sesji popularnonaukowych, wystaw, koncertów, konkursów, spotkań

• organizowanie kwest na odnowę pomników na cmentarzu  parafialnym i opieka nad nimi

• organizowanie aukcji na renowację dzieł sztuki kościoła św. Wawrzyńca

• wnioskowanie o wpisy zasłużonych lubartowian do miejskiej księgi ,,Pamięć i Zobowiązanie”

• wspomaganie merytoryczne zespołów ludowych w powiecie

• dokumentowanie życia społeczno-kulturalnego