Zarząd LTR

Zarząd Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego 2021-2025

Ewa Sędzimierz – Prezes

Zofia Zdunek – Wiceprezes

Janusz Bodziacki – Wiceprezes

Grażyna Antoniuk – Sekretarz

Barbara Kurant – Skarbnik

Marcin Bronisz

Izabella Dybała

Michał Filipowicz

Urszula Janczara

Ludmiła Romaneczko

Agnieszka Sachar

Joanna Smolarz

Monika Sulowska

Grzegorz Szyszko

Zbigniew Zarzycki

Komisja Rewizyjna

Joanna Nakonieczna – Przewodnicząca Komisji

Maria Wójcicka

Stanisław Krzemiński