Plan działania Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego w 2021 roku

I. Organizacja i popularyzacja działalności LTR

 1. Posiedzenia Zarządu (wraz z zapraszaną Komisją Rewizyjną)

 2. Spotkania grup roboczych realizujących poszczególne zadania w ciągu roku

 3. Upowszechnianie działalności LTR

  • w lokalnych mediach i na zapotrzebowanie
  • na stronie internetowej LTR
  • poprzez wydawnictwa i dokumentację

 4. Uaktualnienie stanu członkowskiego Towarzystwa

  • analiza systematyczności wpłat członkowskich
  • uaktualnienie stanu
  • pozyskiwanie nowych członków

II. Działalność wydawnicza

Rozpoczęcie prac przygotowawczych do kolejnego tomu publikacji „Lubartów i Ziemia Lubartowska”

III. Udział w życiu społeczno-kulturowym miasta i powiatu

 1. Aktywny udział w obchodach świąt narodowych, rocznicowych i okolicznościowych

  • miejskich
  • lokalnych
  • organizowanych przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych

 2. Współorganizacja wystaw czasowych (we współpracy z Muzeum Ziemi Lubartowskiej)

 3.  Realizacja własnych zadań

  • Podjęcie prac redakcyjnych projektu „Lubartów na starej fotografii”
  • Współorganizacja uroczystości „Imieniny Miasta”

 4. Troska o stan i pielęgnacja zabytków kultury

  • organizacja zbiórki publicznej na cmentarzu
  • opieka nad grobami odrestaurowanymi – w ciągu roku

 5. Pomoc merytoryczna zespołom ludowym w powiecie lubartowskim (na ich zapotrzebowanie) – w ciągu roku

 6. Udział w obchodach rocznicy śmierci starosty lubartowskiego T. Illukiewicza – grudzień

IV. Działalność wewnętrzna LTR

 1. Prowadzenie dokumentacji

  • merytorycznej, w tym Kroniki
  • kasowej
  • finansowej
  • protokołowanie posiedzeń Zarządu

 2. Gromadzenie funduszy

  • ze składek członkowskich
  • z wydawnictw
  • z projektów i konkursów
  • z kwesty