Herb Lubartowskie Towarzystwo Regionalne

Kwesta 2023 – podsumowanie

W dniu 1 listopada 2023 r. w godz. 8.00 – 17.00 na cmentarzu parafialnym Lubartowskie Towarzystwo Regionalne kolejny raz przeprowadziło zbiórkę na ratowanie starych grobowców. Była to już XI kwesta organizowana przez regionalistów. Wzięło w niej udział 54 osoby: wolontariusze i regionaliści, przedstawiciele lokalnych władz, radni, dyrektorzy i pracownicy miejskich jednostek, szkół, stowarzyszeń i organizacji, harcerze, członkowie Chóru Ziemi Lubartowskiej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zebrano ponad 15 tys. zł. Dokładną kwotę poznamy po zakończeniu zbiórki na konto. Do końca listopada można wpłacać datki na konto LTR w BS , nr rachunku bankowego: 10 8707 0006 0003 4018 2000 0001. Zachęcamy!

Zarząd LTR wyraża głęboką wdzięczność wszystkim darczyńcom. Każda wrzucona do puszki kwota posłuży do renowacji kolejnych pomników na lubartowskim cmentarzu. Do tej pory LTR odnowił 27 grobowców, zniszczonych przez czas, często zapomnianych, pozbawionych opieki. Dzięki Państwa datkom mamy nadzieję na odrestaurowanie następnych, wymagających remontu pomników.

Osobne podziękowania kierujemy do wolontariuszy, którzy tego dnia kwestowali w różnych miejscach lubartowskiego cmentarza.  To dzięki Państwa zaangażowaniu kwesta przyniosła taki efekt! Serdecznie za to dziękujemy !

Ze zbiórki w poprzednich latach (2021 i 2022) odnowiono dwa nagrobki – grobowiec z rzeźbą Anioła Pokoju, symbolu lubartowskiego cmentarza (znajdujący się nieopodal bramy głównej) oraz zniszczony, zapomniany grób weterana Powstania Styczniowego Władysława Dąbrowy Żelkowskiego (naprzeciwko kaplicy cmentarnej). Ponadto wyczyszczono kilka grobowców odnawianych w latach wcześniejszych. LTR sukcesywnie na odnawianych nagrobkach umieszcza logo Towarzystwa, aby każdy z darczyńców mógł odnaleźć na terenie cmentarza mogiły odrestaurowane i poprawione dzięki środkom wrzuconym 1 listopada do puszki kwestarzy. Podawane regularnie w  mediach informacje nie zawsze docierają do mieszkańców, znaczek LTR na odnowionym grobowcu wskazuje to jednoznacznie.

Dodać wypada, że wszystkie odnawiane pomniki znajdują się pod stałą opieką regionalistów, dbających o ich wygląd na co dzień.   Zachęcamy inne organizacje, stowarzyszenia i osoby prywatne do włączenia się do takich działań. Lubartowski cmentarz regionalny to miejsce spoczynku wielu pokoleń ludzi związanych z tym miastem i Ziemią Lubartowską, pracujących  tu dla dobra ogółu. Jesteśmy im winni  pamięć i dbałość o miejsca ich spoczynku. Wspólnie możemy to zrobić!

Zarząd Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

Odnowiony pomnik na cmentarzu w Lubartowie
Kwesta 2023